kodi-standalone (1) - Linux Manuals

kodi-standalone: Kodi standalone mode

NAME

kodi-standalone - Kodi standalone mode

DESCRIPTION

This script runs Kodi in standalone mode.